Ditari I Garave Ve Për Vitin 2012

GARUESI
VENDI
DATA
PËLLUMBI
Nr. UNAZËS
RROTULLIMI NË M. GJATËSI
MOTI
UDHËHEQËSI I GARËS
1. Shaip Kurtaj
Bern
25.03.2012
-
-
64m
i mir
H. Aliqi
2. Ilir Muharremi
Glond
31.03.2012
-
-
90m
i mir
Sh. Kurtaj
3. Ilir Muharremi
Glond
31.03.2012
-
-
63m
i mir
Sh. Kurtaj
4. Gezim Gashi
Möhlin
28.04.2012
-
-
63m
i Përshtatshëm
H. Aliqi
5. Shaip Kurtaj
Bern
12.05.2012
-
-
93m
i mir
H. Aliqi
6. Sabit Sejdiu
Gjeneve
01.06.2012
-
-
84m
i mir
Sh. Kurtaj
7. Sabit Sejdiu
Gjeneve
01.06.2012
-
-
75m
i mir
Sh. Kurtaj
8. Sabit Sejdiu
Gjeneve
01.06.2012
-
-
65m
i mir
Sh. Kurtaj
9. Sabit Sejdiu
Gjeneve
06.10.2012
-
-
110m
Rel. i mir
H. Aliqi
10. Sabit Sejdiu
Gjeneve
06.10.2012
-
-
56m
Rel. i mir
H. Aliqi
11. Sabit Sejdiu
Gjeneve
06.10.2012
-
-
52m
Rel. i mir
H. Aliqi
12. Shaip Kurtaj
Bern
17.11.2012
-
-
115m
Jo i mir
H. Aliqi
13. Sabit Sejdiu
Bern
01.12.2012
-
-
100m
Rel. i mir
H. Aliqi
14. Sabit Sejdiu
Gjeneve
01.12.2012
-
-
92m
Rel. i mir
H. Aliqi
15. Sabit Sejdiu
Gjeneve
01.12.2012
-
-
85m
Rel. i mir
H. Aliqi
16. Sabit Sejdiu
Gjeneve
01.12.2012
-
-
70m
Rel. i mir
H. Aliqi
17. Sabit Sejdiu
Gjeneve
01.12.2012
-
-
63m
Rel. i mir
H. Aliqi
18. Sinan Makiqi
Möhlin
20.12.2012
-
-
50m
-
H. Aliqi

Kampion për vitin 2012 shpallet Shaip Kurtaj me 115 m gjatësi rrotullimi.