Ditari I Garave Ve Për Vitin 2010

GARUESI
VENDI
DATA
PËLLUMBI
Nr. UNAZËS
RROTULLIMI NË M. GJAËSI
MOTI
UDHËHEQËSI I GARËS
1. Ilir Muharremi
Glond
11.04.2010
-
-
72m
i mir
Fadil Sabedini
2. Ilir Muharremi
Glond
11.04.2010
-
-
65m
i mir
Fadil Sabedini
3. Ilir Muharremi
Glond
11.04.2010
-
-
60m
i mir
Fadil Sabedini
4. Shaip Kurtaj
Bern
22.08.2010
Lladik
-
127m
i Përshtatshëm
A. Muharremi
5. Gezim Gashi
Möhlin
25.09.2010
-
-
53.5m
i mir
Fadil Sabedini
6. Fadil Sabedini
Kloten
02.10.2010
-
-
85m
i mir
Sh. Kurtaj
7. Fadil Sabedini
Kloten
02.10.2010
-
-
57m
i mir
Sh. Kurtaj
8. Shaip Kurtaj
Bern
06.11.2010
-
-
65m
i mir
A. Muharremi

Kampion për vitin 2010 Shpallet Shaip Kurtaj me 127 m gjatësi rrotullomi