Ditari I Garave Ve Për Vitin 2009

GARUESI
VENDI
DATA
PËLLUMBI
Nr. UNAZËS
RROTULLIMI NË M. GJAËSI
MOTI
UDHËHEQËSI I GARËS
1. Fadil Sabedini
Seftingen
03.03.2009
-
-
85m
-
Sh. Kurtaj
2. Fadil Sabedini
Seftingen
03.03.2009
-
-
57m
-
Sh. Kurtaj
3. Sabit Sejdiu
Gjeneve
22.03.2009
-
-
75m
-
Sh. Kurtaj
4. Sabit Sejdiu
Gjeneve
22.03.2009
-
-
70m
-
Sh. Kurtaj
5. Sabit Sejdiu
Gjeneve
20.06.2009
-
-
85m
-
Sh. Kurtaj
6. Sabit Sejdiu
Gjeneve
20.06.2009
-
-
70m
-
Sh. Kurtaj
7. Sabit Sejdiu
Gjeneve
20.06.2009
-
-
65m
-
Sh. Kurtaj
8. Sadedin Jashari
Seftingen
04.07.2009
-
-
70m
-
Sh. Kurtaj
9. Sabit Sejdiu
Gjeneve
12.07.2009
-
-
80m
-
Sh. Kurtaj
10. Sabit Sejdiu
Gjeneve
12.07.2009
-
-
120m
-
Sh. Kurtaj
11. A. Muharremi
Glond
26.09.2009
-
-
129m
-
Sh. Kurtaj
12. A. Muharremi
Glond
26.09.2009
-
-
90m
-
Sh. Kurtaj
13. A. Muharremi
Glond
26.09.2009
-
-
62m
-
Sh. Kurtaj
14. A. Muharremi
Glond
26.09.2009
-
-
60m
-
Sh. Kurtaj
15. Sabit Sejdiu
Gjeneve
31.10.2009
-
-
122.5m
-
Sh. Kurtaj
16. Sabit Sejdiu
Gjeneve
31.10.2009
-
-
85m
-
Sh. Kurtaj
17. Sabit Sejdiu
Gjeneve
31.10.2009
-
-
82m
-
Sh. Kurtaj
18. B. Banulla
Glond
29.11.2009
-
-
130m
-
Sh. Kurtaj
19. B. Banulla
Glond
29.11.2009
-
-
61.5m
-
Sh. Kurtaj

Kampion për vitin 2009 shpallet Bajrush Banulla (A.M) me 130 m gjatësi rrotullimi.