Protokolli i Mbledhjes së 26.11.2017

Protokoli i Mbledhjes sie Kryesisë

Prezent:
Avni Muharremi
Riza Rizahi
Shaip Kurtaj

Pika I: Shqyrtimi i Buxhetit të Shoqatës

Në mungesë të Arkatarit të shoqatës kjo Pikë diskutimi nuk u muarr në shqyrtim.

Pika II:Përfundimi i Sezonit Garues

Sipas Rregullores së Shoqatës Iliria Sezoni Garues përfundon në Vikendin e dytë të Muajit Dhjetorë.Data e fundit për organizimin e Garave është Data 10 12.2017 dhe pas kësaj perfundon Sezoni garues për Vitin 2017

Pika III:Vendosja e mbajtjes së Ahengut të Shoqatës

Të pranishmit vendosin se Datat e mundshme për organizimin e Ahengut janë 20.01.2017 dhe 27.01.2018 i cili do të organizohet në Bern.

Pika IV: Shaip Kurtaj propozon që Rekordmeni i ri në Kosovë z. Zymer Hetemi te shperblehet me MIrnjohje nga Shoqata Iliria

Parimisht nuk u vendos për kët propozim pasi që Federat e Pëllumbave Rrotullues të Kosovës bie ndesh me prezantimin e Rekordmenit të ri duke e shënuar në Ditarin e Garave z. Zymer Hetemin dhe njëkohësisht prezanton z.Kadri Kadriun si Rekordmen i ri me 280m gjatsi rrotullimi