Protokolli i Mbledhjes së Kryesisë më 18.03.2017

Protokoli i Mbledhjes sie Kryesisë

Prezent:
Avni Muharremi
Riza Rizahi
Shaip Kurtaj

Pka I: Shqyrtimi i Bugjetit të Shoqatës

Në mungesë të Arkatarit të Shoqatës kjo Pik diskutimi nuk u muarr në shqyrtim.

Pika II: Propozim nga Presidenti për organizimin e Garave të veqanta duke përfshi tri Vikende

Presidenti i shoqatës propozon që ne kuader te Sezonit garues në tri Vikende të organizohen gara të veqanta përafersisht të ngjajshme si në Kosovë si p.sh. Garat e Sabejdin Regjepit dhe të Kemajl Hetemit, por nër mungesë të Panelit të Kryesisë u vendos që kjo pikë të shqyrtohet më vonë.

Pika III: Hapja e Sezonit Garues

Pas hapjes së Sezonit Garues më 11.03.2017 Presidenti njofton se gjithqka ishte pregaditur per organizimin e Garave për Sezonin 2017.